1. BENDROSIOS NUOSTATOS:

1.1 El. Parduotuvė – Pardavėjo internetinė svetainė/parduotuvė (Tealure.lt), kurios pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys;
1.2 Pardavėjas – MB Arbatologija 304840275, buveinės adresas Kražantės 9, 52110, Kaunas, Lietuva.
1.3 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4 Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą.Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
1.5 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje sąrašą.
1.6 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. PRIVATUMO POLITIKA:

2.1 Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1 užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.2 Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą (neužmirškite nurodyti savo elektroninio pašto
adreso, kitaip negausite pranešimų apie užsakymo gavimą, užsakymo patvirtinimo, negalėsite apmokėti užsakymo).

2.3 Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2.4 Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba: paspauskite nuorodą „Užmiršote slaptažodį?“, esančią pagrindiniame puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis. Jeigu Jūs teisingai įvedėte savo el. paštą, bet gaunate pranešimą „Blogai suvesti duomenys“, rekomenduojame parašyti mums el. paštu: info@tealure.com.

2.5 Mūsų tinklapyje mes galime naudoti slapukus, kurie siunčiami į lankytojo tinklo naršyklę pirmąkart apsilankius lankytojui mūsų svetainėje ir saugomos kompiuterio kietajame diske.Vėliau slapukų pagalba yra palengvinamas Jūsų kompiuterio (lankytojo) identifikavimas bei prieiga prie svetainėje esančios informacijos. Lankytojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami, nes paprastai dauguma naršyklių priima slapukus.
2.6 Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.
2.7 Plačiau apie tai galite skaityti Privatumo politikoje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2 Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra
sudaryta sutartis.Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
3.3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

3.4 Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo
sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.5 Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.6 Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

3.7 Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
3.8 Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1 Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2 Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, pateiktų El. parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Užsakymo dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas nemokamas Pirkėjo Užsakymo pristatymas. Šios sumos dydis nurodomas prie Pardavėjo pristatymo sąlygų.
5.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis El. parduotuve.
5.3 Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.1.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais Prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju jo nurodytais kontaktais. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6. PARDAVĖJO PAREIGOS

6.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir El. Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis El. parduotuvės paslaugomis.
6.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 12 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
6.5 Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 – 4.3 punktuose numatyta teise ir esant Taisyklių 4.5 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo pranešimo apie Prekės grąžinimą gavimo dienos, bet ne anksčiau, nei kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

7. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS:

7.1 Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
7.2 Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
7.3 Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

7.4 Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
7.5 Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas.Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
7.6 Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

7.6.1 Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.
7.6.2 Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.
7.6.3 Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

7.6.4 Parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl Klientas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.
7.6.5 Parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.
7.6.6 Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1 Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso (toliau – CK), LR Vyriausybės 2014 liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir šių Taisyklių nuostatomis.
8.2 Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės Prekė arba Prekė su trūkumais savo pasirinkimu turi teisę į 15 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos:
8.2.1 reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus (pataisyti Prekę);

8.2.2 reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;
8.2.3 reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
8.2.4 reikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

8.3 Norėdamas grąžinti Prekę (-es) Taisyklės nurodytais atvejais, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti laisvos formos raštišką prašymą dėl Prekių grąžinimo.
8.4 Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.4.1 grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

8.4.2 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.4.3 Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
8.4.4 grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

8.4.5 grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir raštišką prašymą dėl Prekių grąžinimo.
8.5 Grąžinamas Prekes Pirkėjas gali atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis.Tuo atveju, kai Prekė grąžinama remiantis 4.2 ir 4.3 punktuose numatyta teise, Pirkėjui tenka Prekių grąžinimo išlaidos.
8.6. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9.APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI:

9.1 Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis Stripe ar PayPal sistema.
9.2 Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

10. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

10.1 Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo įgalioto atstovo teikiama Prekių pristatymo paslauga.
10.2 Prekių pristatymas Pirkėjui:
10.2.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

10.2.2 Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba Užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims Prekes.Tuo atveju, kai Pirkėjas (ar nurodytas kitas asmuo) Prekių priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
10.2.3 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
10.2.4 Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Užsakymo dydį ir pristatymo vietą:

10.2.4.1 Nemokamai – kai Prekių krepšelio suma viršija 35€;
10.2.4.2 2.42€ – kai Prekių krepšelio suma nesiekia 35€;
10.2.4.3 Prekių pristatymui į Kuršių Nerijos regioną taikomas papildomas mokestis.

10.2.5 Kai Pirkėjas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, Užsakymo pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu.
10.3 Prekes atsiimant Pardavėjo fizinėse parduotuvėse Prekes privalo atsiimti Pirkėjas ar kitas, Užsakymo pateikimo metu nurodytas, asmuo, po to kai Pardavėjas patvirtina, kad Užsakymas jau yra paruoštas.
10.4 Pirkėjui pateikus Užsakymą darbo dienomis iki 16:00, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas Prekes pristato per 1 darbo dieną. Iškilus nesklandumams ar Prekių trūkumui, Pardavėjas nedelsiant praneša Pirkėjui apie galimą ilgesnį Prekių pristatymo laikotarpį ir jei Pirkėją tai tenkina, Pardavėjas toliau vykdo Užsakymo pristatymą.

10.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.6 Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar Prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl Prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu.

10.7 Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos šiais būdais:
● Į artimiausią Lietuvos Pašto skyrių.
● Į artimiausia LP EXPRESS terminalą.
● LP EXPRESS kurjeriu į namus.

11. KITOS NUOSTATOS

11.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2 Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@tealure.com arba telefonu Nr. +370 676 07716.
11.3 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės gali vykti Lietuv ių arba Anglų kalbomis.